PARAMO PNEUMAT 22 1L

Kategorie: Hydraulické oleje, Katalog, Speciální produkty

Cena: od 139 Kč s DPH
PARAMO PNEUMAT 22 1L

Popis produktu:

DIN 51 502 D ISO 6743 P. PARAMO PNEUMAT 22 je určen především pro pneumatické nářadí a mechanismy.

PARAMO PNEUMAT 22 je určen především pro pneumatické nářadí a mechanismy. Díky svým příznivým vlastnostem je však vhodný i pro jiné aplikace např. hydraulická zařízení. Použitím velmi účinné filtrace je dosahováno i dostatečné čistoty tohoto oleje.

PARAMO PNEUMAT jsou hydrogenačně rafinované ropné oleje, které obsahují přísady zlepšující antioxidační vlastnosti, zvyšují viskozitní index, snižují bod tekutosti. Dále obsahují přísady pro zvýšení protioděrových vlastností, zlepšení nízkoteplotních vlastností a přísady proti pěnění a rezivění. Klasifikace, specifikace: DIN 51 502 D ISO 6743 P Charakteristické vlastnosti: • výborně chrání mazané soustavy proti opotřebení; • vynikající protikorozní vlastnosti; • výborná odolnost proti oxidaci; • nepůsobí agresivně na elastomery, s nimiž přicházejí do styku; • velmi dobře odlučují vzduch (minimální tendence k tvorbě pěny); • vyznačují se velkou odolností proti střihovému namáhání; • mají velmi dobrou filtrovatelnost.

Poptávka