EMULGAČNÍ OLEJ EMULGOL ES 12 , 10lt

Kategorie: Katalog, Speciální produkty

Cena: od 850 Kč s DPH
EMULGAČNÍ OLEJ EMULGOL ES 12 , 10lt

Popis produktu:

Emulgační olej pro obrábění kovů je vyráběný na základě vysoce rafinovaného minerálního oleje, iontových a neiontových emulgátorů, inhibitorů koroze a jiných zušlechťujících látek. Olej neobsahuje dusitany, chlór, těžké kovy a fenoly.

Použití:

Olej je ve formě vodní emulze používán jako chladicí a mazací kapalina při obrábění oceli, litiny a neželezných kovů a jejich slitin,
Doporučené pracovní koncentrace emulze (s vodou o tvrdosti 15°N) v závislosti na typu obrábění a obráběného materiálu:
– broušení 3-5%
– soustružení, frézování, vrtání, vyvrtávání 5-10%
– řezání závitů 10-15%

Fyzikální a chemické parametry (typické hodnoty):

Vlastnosti:

Jednotka:

Typické hodnoty:

Koncentrát

Vzhled koncentrátu při 20±5°C

průzračná, homogenní kapalina jantarové barvy

Kinematická viskozita při 40 °C

mm²/s

30,5

Bod tuhnutí

°C

-12

5% emulze ve vodě o tvrdosti 150N

Vzhled emulze při 20±5°C

mléčná emulze

Ochrana před korozí na ocelových destičkách (Herbert-test)

H1

Stabilita emulze po 24h/20°C

vyhovuje

pH 3% emulze

9

Refraktometrický index lomu

1,44

Skladování:

Skladuje se v originálních uzavřených obalech na místě chráněném před přímými povětrnostními vlivy při teplotě do 40°C.

Poptávka