CARLINE RYCHLÝ START 400ML

Kategorie: Katalog, Speciální produkty, Zimní / letní náplně

Cena: od 115 Kč s DPH
CARLINE RYCHLÝ START 400ML

Popis produktu:

Vysoce kvalitní prostředek určený pro všechny druhy benzinových i naftových motorů, osobních a nákladních automobilů, v zemědělství i průmyslu zvláště pro tzv. studený start.

POUŽITÍ:

Startování benzinových i dieselových motorů. Vhodný pro motoristy, průmysl i pro domácnosti.

BEZPEČNOSTNÍ TEXT:

H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Poptávka