CARLINE DIESEL ADITIV WINTER 500ml

Kategorie: Katalog, Speciální produkty, Zimní / letní náplně

Cena: od 149 Kč s DPH
CARLINE DIESEL ADITIV WINTER  500ml

Popis produktu:

Popis:

Carline Diesel Aditiv Winter (nová receptura) je určený jako přísada do naftových paliv, lehkých topných olejů event. jiných středních topných destilátů. Je možné jej aplikovat celoročně. DIESEL ADITIV WINTER poskytuje tyto následující benefity: – zlepšení bodu tuhnutí „pour point“ – redukce rozměrů krystalů parafínu za nízkých teplot – snížení teploty filtrovatelnousti

Normy a specifikace:

DIESEL ADITIV WINTER vyhovuje EU nařízení 1907/2006 (REACH).

Použití:

Ředění 1:1000. Diesel Aditiv Winter se přidává přímo do palivové nádrže při tankování dieselových paliv nebo do skladovací nádrže při plnění dieselového paliva.

Bezpečnostní text:

H336: Může způsobit ospalost nebo závratě. H351: Podezření na vyvolání rakoviny. H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Poptávka